Importanța instalațiilor de detectare și stingere a incendiilor!

ASPECTE GENERALE:

Sistemele de detecție, semnalizare și avertizare incendiu sunt caracterizate ca instalații cu rol de protecție, care au scopul de a detecta și semnaliza în cât mai scurt timp posibil apariția unui posibil incendiu în spațiile protejate, precum și acela de a atenționa personalul, echipele de pompieri și oricare altă categorie de persoane aflate în proximitate care pot ajuta la stingerea incendiului și la diminuarea efectelor acestuia.

COMPONENȚĂ:

 • Unul sau mai multe detectoare de incendiu
 • Echipament de control și semnalizare
 • Dispozitive de alarmă incendiu
 • Unul sau mai multe declanșatoare manuale de alarmă
 • Un dispozitiv de transmisie alarmă la incendiu
 • Stație de recepție alarmă la incendiu
 • Sistem de comanda a sistemelor automate de protecție împotriva incendiului
 • Echipament de protecție împotriva incendiului
 • Dispozitiv de transmisie semnal de defect
 • Stație de recepție semnal de defect
 • Echipament de alimentare cu energie
 • Elemente pentru conectare
 • Unul sau mai multe dispozitive autonome de alarmare la fum 


Instalaţiile de semnalizare şi detecţie a incendiilor aferente construcţiilor se stabilesc în funcţie de riscul de incendiu, tipul de clădire, de categoria de importanţă a construcţiilor şi de parametrii ce trebuie supravegheaţi, cum sunt: temperatura din încăpere, fumul, emanaţia de gaze periculoase sau explozive, flacără.

Sistemul de detecție este realizat din mai multe dispozitive de detectare a incendiilor, anume: declanșatoare manuale sau detectoare automate de gaz, de fum, de căldură, de flăcări.

Echipamentul de control si semnalizare (E.C.S.) este o structură prin care alte componente pot fi alimentate cu energie și controlate. Rolul său implică:

 • Recepția semnalelor de la detectoare și analiza acestora pentru a determina dacă ele corespund sau nu unor condiții de alarmă, semnalizarea audibilă și vizibilă a acestor condiții de alarmă și indicarea locul pericolului, precum și înregistrarea dacă este posibilă a oricăror din aceste informații
 • Monitorizarea funcționării corecte a sistemului și avertizarea audibilă și vizibilă a oricărui defect (exempli gratia: scurtcircuit, rupere linie sau defect în alimentarea cu energie) 


INSTALAȚIILE DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR TREBUIE SĂ ASIGURE:

 • detectarea incendiilor atât pe căile de circulaţie pentru funcţionarea normală a construcţiilor, cât, mai ales, în spaţiile şi încăperile auxiliare, precum şi în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util
 • anunţarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat şi/sau prin declanşatoare manuale de alarmă şi telefoane de interior, precum şi, după caz, la unitatea de pompieri (serviciu de pompieri)
 • alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure prima intervenţie şi evacuarea utilizatorilor în conformitate cu planurile de acţiune stabilite
 • atenţionarea oamenilor din clădire asupra pericolului de incendiu şi transmiterea de instrucţiuni (mesaje) pentru evitarea panicii.

 

 

TIPURI DE INSTALAȚII LIMITARE ȘI STINGERE INCENDII:

 

1. Instalații de limitare si stingere a incendiilor cu hidranți interiori

Aceste instalații au rolul de a asigura intervenția în primă instanță în cazul izbucnirii unui focar de incendiu, în vederea izolării acestuia, împiedicării extinderii acestuia la spațiile invecinate până la sosirea echipajelor de Pompieri, sau stingerea acestora dacă e posibil. Instalațiile de limitare și stingere cu hidranți interiori se execută în baza proiectului vizat de ISU conform normativelor în vigoare. Cutiile de hidranți vor fi echipate conform normativelor în vigoare și semnalizate corespunzător cu lămpi de semnalizare pentru hidranți. Alimentarea hidranților se poate face prin intermediul coloanei umede (coloana este alimentată în permanență la presiunea nominală) atunci când temperatura în spațiul protejat nu scade niciodată sub zero grade si coloana uscată (coloana se va alimenta cu apa prin intermediul unei electrovane doar în caz de nevoie) atunci când temperatura în spațiu protejat poate să scadă sub zero grade. Componentele folosite la execuția instalațiilor de limitare și stingere incendii cu hidranți interiori sunt agrementate conform standardelor europene.

2. Instalații de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți exteriori.

Aceste instalații au rolul de a asigura stingerea din exteriorul clădirii și oprirea expansiunii incendiului la clădirile invecinate. Execuția acestor instalații se face în baza proiectului tehnic avizat ISU și în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare. Se pot folosi două clase de hidranți exteriori. Hidranți exteriori supraterani amplasați deasupra cotei zero a terenului si hidranți subterani amplasați sub cota zero a terenului. Pentru fiecare clasă există mai multe tipuri de hidranți caracterizați prin diametrul nominal, debitul specific tipul și numărul de ieșiri disponibile. Alimentarea retelei de hidranți se face cu țeavă PEHD cu diametrul dat de debitul necesar pe rețeaua de hidranți. Componentele folosite la execuția instalațiilor de limitare și stingere incendii cu hidranți exteriori sunt agrementate conform standardelor europene.

3. Instalații de limitare și stingere a incendiilor cu sprinklere

Instalațiile de stingere cu sprinklere pot fi:

 • cu sprinklere cu capul în sus (care au rol de protejare a structurii clădirilor de influența negativă a temperaturilor ridicate în caz de incendiu, asigurându-se răcirea acestora prin pulverizarea apei);
 • cu sprinklere cu capul în jos (care au rol de stingere a incendiului ce se manifestă sub capetele de sprinkler);
 • în sistem „apă-apă” (pentru spațiile în care se asigură tot timpul o temperatura pozitivă);
 • în sistem „apă-aer” (pentru spațiile în care nu se poate asigura tot timpul o temperatură pozitivă).


Realizarea acestor instalații se face în baza proiectului tehnic avizat ISU și în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare. Cuplajele, racordurile și fitingurile utilizate în instalațiile de stingere cu sprinklere sunt de tip „victaulic” ceea ce oferă posibilitatea unui montaj rapid și sigur cu o bună funcționare pe o perioadă de timp îndelungată. Componentele folosite la execuția instalațiilor de limitare și stingere incendii cu sprinklere sunt agrementate conform standardelor internaționale.

4. Instalații de limitare și stingere a incendiilor cu drencere (sprinklere deschise)

Instalațiile de stingere cu drencere au scopul de a asigura o perdea de apă, fie pentru răcirea unor elemente de clădire (pereți, grinzi, stâlpi, etc.), utilaje, fie pentru separația sau delimitarea unor zone de altele în caz de incendiu, în vederea opririi expansiunii acestuia la alte clădiri sau zone (încăperi) din clădire. Realizarea acestor instalații se face în baza proiectului tehnic avizat ISU și în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare. Componentele folosite la execuția instalațiilor de limitare și stingere incendii cu drencere (sprinklere deschise) sunt agrementate conform standardelor europene.

O detaliere a acestor sisteme este prezentată în video-ul următor:

 

Antreprenoriat general

ECOTERM SRL este o firma capabila sa realizeze si sa gestioneze instalatii integrate in domeniile civil si industrial, astfel putand fi caracterizata ca un Antreprenor General. ECOTERM

Construcții civile și industriale

ECOTERM SRL este o companie privată, fondată în 2002, operând cu succes pe piața de construcții din România. ECOTERM ofera soluții complexe în domeniul instalațiilor civile și industriale oferind

Contactează-ne