Proiectare și construcții case pasive, nZEB și low-e

Fotografia (in IF) indica existenta puntilor termice si a zonelor reci, la imbinarea dintre pardoseala si peretii exteriori ai unei constructii clasice.

Oferim servicii de proiectare, calcul de bilant energetic si construcții Case Pasive, NZEB și Low-E, de la idee, la cheie! Știm cum sa proiectăm, planificăm și să executăm o asemenea construcție conform standardului ales de dvs.

Dacă doriți certificarea internațională Passive House sau PHI Low-E, deasemenea vă putem ajuta în acest sens

Fotografia (in IF) atesta lipsa totala a puntilor termice sau a zonelor reci, la imbinarea dintre pardoseala si peretii exteriori ai cladirii executata dupa tehnologia Thermodul

 

 

ALEGE CASA CARE ȚI SE POTRIVEȘTE

Știi care sunt diferențele între Case Pasive, NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) și Low-E?

Casele Pasive (engl: Passive House) sunt construite (și uneori reconstruite) conform Standardului Passive House al Institutului German de Case Pasive din Darmstadt, Germania. Instituția este una independentă, însă standardul respectiv de case pasive este recunoscut pe plan mondial ca fiind cel mai riguros și înalt standard de eficiență energetică existent la ora actuală din lume în construcții.

Casele pasive consumă cu circa 90% mai puțină energie pentru încălzire și răcire decât o casă obișnuită, având un nivel de confort și sănătate excelent. Aceste case se împart în 3 categorii: Passive House Classic, Plus și Premium. Passive House Plus pe lângă faptul că consumă foarte puțin ca o Passive House Classic, mai produc o bună parte din energie din surse regenerabile (fotovoltaice, geotermală, eoliană, solar termică etc), iar Passive House Premium sunt încă și mai eficiente, producând mai mult decât consumă!

O trăsătură comună pentru a face diferența între casele pasive, și celelalte tipuri de case, putem menționa că casele pasive au un consum de energie extrem de mic pentru încălzire și răcire, și anume maxim 15 kWh/m2/an.

Casele NZEB (engl: Nearly Zero Energy Buildings, case cu consum de energie aproape egal cu zero) sunt construite conform legislației europene în domeniul construcției, în special Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și recomandările ulterioare.

Conform legislației Uniunii Europene, din anul 2021 toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, deci orice proiectant și constructor din anul 2021 este obligat să respecte (proiecteze și construiască) doar case NZEB.Standardul NZEB nu este atat de clar ca standardul de Case Pasive, ci este unul orientativ de care să se țină cont pentru a fi transpus deja diferit pentru fiecare țară în parte (deoarece fiecare țară are condițiile sale climaterice). Conform art. 2, alin. 2 o clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero înseamnă „o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, stabilită în conformitate cu anexa I. Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere”. Conform Anexei nr. I, „Performanța energetică a unei clădiri se determină pe baza energiei calculate sau reale consumată anual pentru a răspunde diferitelor necesități legate de utilizarea normală a acesteia și reflectă necesarul de energie pentru încălzire și pentru răcire (energia necesară pentru a se evita supraîncălzirea) în vederea menținerii condițiilor dorite de temperatură a clădirii și a necesarului domestic de apă caldă”.

Legat de consumul de energie pentru încălzire și răcice, standardul NZEB nu oferă parametri clari de referință deoarece această cade în sarcina fiecărui stat membru UE din cauza diferitelor metodologii utilizate la calculul performanței energetice, însă orientativ, o casă NZEB va avea un consum de energie cuprins aproximativ între 15 kWh/m2/an și 50 kWh/m2/an, cum este în cazul unei case Low-E.

Casele Low-E (engl: Low Energy) sunt construite conform unui standard internațional conform căruia o casă care are un consum de energie pentru încălzire și răcire egal sau mai mic de 50 kWh/m2/an, intră în această categorie.

Acest tip de case la fel sunt energo-eficiente, care însă din varii motive, beneficiarii nu doresc sau nu pot atinge parametri mai performanți, cum ar fi de casă pasivă. Însă chiar și asa, casele Low-E sunt mult mai performante decât casele construite în trecut, aducând economii beneficiarilor pe termen lung pentru facturile lunare mult mai mici, asigurând deasemenea un nivel de confort superior caselor neeficiente energetic.

Apropo Institutul German Passive House din Germania, pe lângă standardul de case pasive, are și un standard pentru case Low-E, denumit „PHI Low-E Building Standard”. Conform acestui standard, casele care doresc să obțină certificarea mondială de case Low-E, trebuie să aibă un consum de energie pentru încălzire și răcire nu mai mare de 30 kWh/m2/an (nu 50 kWh/m2/an cum este acceptat în multe cazuri pe plan internațional), fiind mai riguroși din acest punct de vedere.
Antreprenoriat general

ECOTERM SRL este o firma capabila sa realizeze si sa gestioneze instalatii integrate in domeniile civil si industrial, astfel putand fi caracterizata ca un Antreprenor General. ECOTERM

Construcții civile și industriale

ECOTERM SRL este o companie privată, fondată în 2002, operând cu succes pe piața de construcții din România. ECOTERM ofera soluții complexe în domeniul instalațiilor civile și industriale oferind

Tratarea apelor industriale

1.Prepararea eficientă a apei fără substanţe chimice prin electrocoagulare 2.Deshidratarea nămolului prin presă-filtru cu cameră 3.Structură modulară a reactoarelor pentru înălţarea simplă a conductei instalaţiei

Contactează-ne