• POLITICĂ CONFIDENȚIALITATE

  I. Informații generale

  Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Ecoterm SRL, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.ecoterm.ro, deținute de Ecoterm SRL.

  II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

  II.1. Dacă sunteți vizitator al site-ului, Ecoterm SRL va prelucra date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul / preferinţele / obişnuințele dumneavoastră în cadrul www.ecoterm.ro; precum și orice alte categorii de date din utilizarea site-ului.

  II.2. De asemenea, dacă sunteți vizitator al site-ului, Ecoterm SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în contextul utilizării site-ului sau al aplicațiilor asociate existente pe pagina web. În măsura în care alegeți să contactați ECOTERM prin intermediul aplicațiilor asociate existente pe pagina www.ecoterm.ro, ECOTERM va prelucra datele pe care le furnizați în mod direct, precum: nume, prenume, data nașterii etc.

  III. Scopurile și temeiurile prelucrării

  • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ECOTERM de a îmbunătății permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

  • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al ECOTERM de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații, inclusiv în privința activității derulate de ECOTERM pe piețele relevante.

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. Refuzul furnizării datelor personale solicitate pentru soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații ar putea împiedica ECOTERM să soluționeze reclamațiile sau să nu raspundă în mod adecvat întrebărilor adresate.

  IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

  Ca principiu, ECOTERM va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

  V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

  Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, www.ecoterm.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ECOTERM în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

  • pentru administrarea site-ului;
  • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
  • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

  VI. Transferul datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal furnizate către ECOTERM pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

  VII. Drepturile de care beneficiați

  În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ECOTERM, conform celor descrise în prezentul document;
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ECOTERM cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
  • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ECOTERM a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
  • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate; dreptul de a fi uitat, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

  1. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  2. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  3. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  4. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  5. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

  Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ECOTERM să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

  • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

  1. persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 
  3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  4. persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ECOTERM către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

  1. în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ECOTERM sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ECOTERM poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță.

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; 
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

  Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office.bucuresti@ecoterm.ro

  Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politică privind fișierele cookies
 • AFLĂ MAI MULTE DESPRE ECOTERM

  Vrei să aflii mai multe informații despre compania Ecoterm? Descarcă prezentarea în format PDF

  ADRESĂ:

  Urziceni: Str. Serelor Nr. 5A

  Piatra Neamț: Str. Strămutați Nr. 17

  București: Bd. Ferdinand I Nr. 58

  EMAIL:

  Urziceni: office.urziceni@ecoterm.ro

  Piatra Neamț: office@ecoterm.ro

  București: office.bucuresti@ecoterm.ro

  FAX:

  Urziceni: +40 243 254 713

  Piatra Neamț: +40 233 214 131

  București: +40 213 210 149

  TELEFON:

  Urziceni: +40 372 727 222

  Piatra Neamț: +40 233 214 121

  București: +40 213 210 126